Pozvánka na zasadnutie OZ

29. január 2018

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Ľubotín, 31.01.2018 od 16:00 hod.

K stiahnutiu