Dodatok č. 2

Typ: - dodatok
Číslo:
Predmet : k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2010, ktorým sa mení a dopĺňa úverová zmluva.
 
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IČO: 00 682 420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4. 5. 2011 
Dátum účinnosti: 5. 5. 2011 
Deň podpisu: 25. 3. 2011 
Platnosť od:  
Platnosť do: 21. 12. 2011 
  Dodatok č. 2 k ÚZ č. 35748-2009, Veľkosť: 131.28 kB

Previazané dokumenty:

Zmluva: Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta vyplývajúcich z projektu s názvom ZŠ a MŠ Ľubotín – zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ.