Zmluva č. 3A-ZoD-0041010

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3A-ZoD-0041010 
Predmet : Zhotovenie diela - stavby : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Ľubotín“
 
Partner: O.S.V.O.comp a.s.
IČO: 36 460 141
Adresa: Strojnícka 18, 080 06 Prešov
Dátum zverejnenia: 21. 4. 2011 
Dátum účinnosti: 22. 4. 2011 
Deň podpisu: 28. 2. 2011 
Platnosť od: 28. 2. 2011 
Platnosť do: 30. 9. 2011 
Cena s DPH: 249 882,22 EUR 
  ZoD č. 3A-ZoD-0041010, Veľkosť: 251.79 kB
  Príloha č. 1 - Technická správa, Veľkosť: 267.7 kB

Previazané dokumenty:

Dodatok: Doplnenie a zmena čl. 8, čl. 10 a čl. 11 hlavnej zmluvy.