Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail dodatok Zmluva - dodatok 1. 6. 2011 Dodatok č. 1 k zmluve o prevode správy majetku Obce Ľubotín Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail 339-2011-UZ Zmluva Úverová 14. 6. 2011 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail bez čísla Zmluva Dodávateľská 14. 6. 2011 Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ vo... Ľubotín, Haligovce, Čirč, Orlov    
Detail 2 Zmluva - dodatok 15. 6. 2011 Zmena čl. 3 hlavnej zmluvy. Ministerstvo hospodárstva SR    
Detail 01 Zmluva Iná 16. 6. 2011 Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... Základná škola s materskou školou Ľubotín   40 000,00 EUR 
Detail MK-4060 Zmluva Iná 23. 6. 2011 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Detail 182/2011 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov pre program revitalizácie krajiny Úrad vlády SR   92 700,00 EUR 
Detail 1 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Závňzok prijať 10 uchádzačov o zamestnanie na Program revitalizácie krajiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 2 Zmluva - dodatok 23. 6. 2011 Prijať 6 uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhlásenej mioriadnej situácie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2011. 13 dodávateľov    
Detail 02 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2011. 31 dodávateľov    
Detail 03 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2011. 26 dodávateľov    
Detail 04 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2011. 21 dodávateľov    
Detail 05 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2011. 36 dodávateľov    
Detail FD 128-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Dodávka plynu SPP, a. s. Bratislava   1 718,00 EUR 
Detail FD 138-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Stavebný dozor - telocvičňa CAPANNA, s.r.o. 43 943 349  1 361,10 EUR 
Detail FD 140-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Externý manažment projektu - finančný Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   2 160,00 EUR 
Detail FD 141 - 011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Externý manažment projektu - monitoring Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra   1 925,00 EUR 
Detail FD 149-011 Faktúra došlá 28. 6. 2011 Stavebné práce - projekt ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   279 588,56 EUR 
Detail 06 Faktúra došlá 30. 6. 2011 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2011. Počet faktúr celkom: 34    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia