Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail VO KC Zmluva Dodávateľská 21. 9. 2012 Verejné obstrávanie pre projekt : "Komunitné centrum Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 200,00 EUR 
Detail 09/2012 Faktúra došlá 28. 9. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail č. 1 k ÚZ 1225-2010-UZ Zmluva - dodatok 1. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail č. 1 k ÚZ 1298-2010-UZ Zmluva - dodatok 1. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Dodatok č. 1 k ÚZ č. 740/2010 Zmluva - dodatok 4. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Dodatok č. 1 k ÚZ č. 351/2010 Zmluva - dodatok 4. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 1 Zmluva 4. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 1 Zmluva 4. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 1 Zmluva 9. 10. 2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03/KaHR Zmluva - dodatok 26. 10. 2012 Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002108   
Detail 10/2012 Faktúra došlá 5. 11. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2012. Počet faktúr celkom: 20    
Detail č. A6598013 Zmluva Dodávateľská 11. 12. 2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
Detail 1-DZ221101203140101 Zmluva - dodatok 11. 12. 2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail 11/2012 Faktúra došlá 20. 12. 2012 Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2012. Počet faktúr celkom: 31    
Detail 12/2012 Faktúra došlá 7. 1. 2013 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2012. Počet faktúr celkom: 36    
Detail 213-§51-2012 Zmluva Dotačná 9. 1. 2013 Financovanie absolventa školy - Národný projekt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail č. 7-2013 - HÚ Zmluva Iná 12. 2. 2013 Poskytnutie údajov z KN Ľubotín. Správa katastra Prešov 37870173  0,00  
Detail 44613628-BRIS Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail 00641219-DEN-NAR Zmluva Iná 12. 2. 2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail 01/11/2012 Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2013 Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
JS Projekt - Ing. Soporská Jana 44317743  7 260,00 EUR 
Predošlá  | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  Ďalšia