Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1 Zmluva 4. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 1 Zmluva 4. 10. 2012 Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 1 Zmluva 9. 10. 2012 Úpravapráv a povinností zmluvných strán. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03/KaHR Zmluva - dodatok 26. 10. 2012 Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002108   
Detail č. A6598013 Zmluva Dodávateľská 11. 12. 2012 Poskytnutie služieb operátora Orange. Orange Slovensko a. s.    
Detail 1-DZ221101203140101 Zmluva - dodatok 11. 12. 2012 Zmena VZP, zmena predmetu podpory a dohoda o dopadoch kontroly VO na prijímateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail č. 7-2013 - HÚ Zmluva Iná 12. 2. 2013 Poskytnutie údajov z KN Ľubotín. Správa katastra Prešov 37870173  0,00  
Detail 44613628-BRIS Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2013 Poskytovanie konzultácií a poradenstva. BrIS Prešov s.r.o. 44613628  1 100,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dotačná 6. 11. 2013 Zmena Čl. IV. a Čl. V. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 00641219-DEN-NAR Zmluva Iná 12. 2. 2013 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219  0,00  
Detail 01/11/2012 Zmluva Dodávateľská 12. 2. 2013 Projektová dokumentácia stavby „Komunitné centrum v Ľubotíne“
JS Projekt - Ing. Soporská Jana 44317743  7 260,00 EUR 
Detail 025-2012 Zmluva Dotačná 20. 2. 2013 Poskytnutie grantu na projekt: "Bezpečne do školy - merače rýchlosti ..." Nadácia Allianz 42134064  800,00 EUR 
Detail ZmluveoNFP Zmluva Iná 8. 3. 2013 Príloha k Zmluve o NFP pre Projekt : ZŠ s MŠ Ľubotín zníženie energetickej náročnosti a... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    
Detail 5/§52/2013/NP V-2 Zmluva Dotačná 14. 3. 2013 Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní aktivačných činností ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail dohoda šú šambron Zmluva Iná 14. 3. 2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu Ľubotín Obec Šambron 00330205   
Detail dohoda šú hajtovka Zmluva Iná 14. 3. 2013 Pristúpenie ku Zmluve o vytvorení Školského úradu... Obec Hajtovka 00329860   
Detail VO KC Zmluva Dodávateľská 21. 9. 2012 Verejné obstrávanie pre projekt : "Komunitné centrum Ľubotín" Orim-Tender, s. r. o   1 200,00 EUR 
Detail dodatok šú čirč Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Čirč 00329835   
Detail dodatok šú ďurková Zmluva - dodatok 14. 3. 2013 Ku Zmluve zo dňa 11.6.2004 o vytvorení školského úradu / Ľubotín. Obec Ďurková 00329843   
Detail 3 Zmluva 14. 3. 2013 Spresnenie čl. IV pre potreby účtovníctva. Obec Hromoš 00329908   
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia