Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 8005051213 Zmluva Dodávateľská 13. 1. 2014 Pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35910739  210,98 EUR 
Detail WTSL.02.02.00-84-252/10 Zmluva Iná 14. 1. 2014 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007-2013 na realizáciu... Obec Dubovica 00326992   
Detail 1 Zmluva 16. 1. 2014 Doplnenie údajov zmluvných strán. Ľubomíra Hocľárová    
Detail 44613628-2 Zmluva - dodatok 7. 3. 2014 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o poskytovaní konzultácií a poradenstva - predĺženie... BrIS Prešov s.r.o. 44613628   
Detail 44 613 393-1 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  4 493,00 EUR 
Detail 44 613 393-2 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  21 992,35 EUR 
Detail 44 613 393-3 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  5 335,00 EUR 
Detail 44 613 393-3 Zmluva Dodávateľská 10. 3. 2014 Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne Sunrise Group s.r.o. 44 613 393  3 175,43 EUR 
Detail D2-Z38-2009 Zmluva - dodatok 18. 3. 2014 Dodatok č. 2 ku Zmluve č. 38/2009 z roku 2009. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   213 300,00 EUR 
Detail 5190010514 Zmluva Poistná 25. 3. 2014 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545  32,50 EUR 
Detail Z2214012068301 Zmluva Dotačná 28. 3. 2014 Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   288 168,50 EUR 
Detail 17-§52-2014-NP VAOTP SR - 3 Zmluva Dotačná 28. 3. 2014 Realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   3 263,00 EUR 
Detail 265-2014-UZ Zmluva Úverová 2. 4. 2014 Termínovaný úver na financovanie oprávnených nákladov projektu “Posúvame hranice... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 254-2014-UZ Zmluva Úverová 2. 4. 2014 Termínovaný úver na financovanie nákladov projektu “Posúvame hranice spolupráce... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail D3 k Z38-2009 Zmluva - dodatok 8. 4. 2014 Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335    
Detail 03-PL-SK-2014 Zmluva Dodávateľská 25. 4. 2014 Tvorba a dodávka informačného sprievodcu "Bedeker tradícii a zvykov Šariša" v printovej... Regionálna rozvojová agentúra Torysa 37885553  7 176,00 EUR 
Detail 19-§50j-NS 2014-ŠR Zmluva Dotačná 30. 4. 2014 Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   5 065,08 EUR 
Detail 1 Zmluva - dodatok 30. 4. 2014 Dodatok č. 1 k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb zo dňa 17.1.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 36-§51-2014 Zmluva Dotačná 5. 5. 2014 Zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe financovanej zo štátneho rozpočtu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail MK-126-2014-2.5 Zmluva Dotačná 16. 5. 2014 Poskytnutie dotácie zo ŠR - z rozpočtu MK SR na podporu projektu "Kniha - cenná múdrosť". Ministerstvo kultúry SR   500,00 EUR 
Predošlá  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  Ďalšia