Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 06-03-2016 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "Kanalizácia Ľubotín" Ing. Richard Soporský   18 960,00 EUR 
Detail 03-03-2016 Zmluva Dodávateľská 15. 3. 2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb v oblasti elektronickej komunikácie. Slovak Telekom    
Detail 04-02-2016 Zmluva Dotačná 9. 3. 2016 Zmena a doplnenie Čl. I., II., III., a V. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03-02-2016 Zmluva Dotačná 8. 3. 2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 02-02-2016 Zmluva Dotačná 1. 3. 2016 Zmluva o spolupráci pri implementácii národného projektu. Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR    
Detail 08-01-2016 Zmluva Poistná 26. 2. 2016 Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie - pre výkon menších obecných... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 01-02-2016 Zmluva Iná 26. 2. 2016 Zriadenie spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Mesto Stará Ľubovňa    
Detail 07-01-2016 Zmluva Dotačná 10. 2. 2016 Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 06-01-2016 Zmluva Dotačná 1. 2. 2016 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri implementácii Národného projektu:... Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail 05-01-2016 Zmluva Dodávateľská 26. 1. 2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových... NATUR-PACK, a. s.    
Detail 4-01-2016 Zmluva Dotačná 25. 1. 2016 Podmienky poskytovania príspevku na zabezpečenie podmienok vykonávania menších obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 10-12-2015 Zmluva Iná 19. 1. 2016 Dodatok č. 3 ku Zmluve o prevode správy majetku Obce Základná škola s materskou školou Ľubotín 37872885   
Detail 03-01-2016 Zmluva Iná 19. 1. 2016 Zmena údajov zmluvných strán Kúpnej zmluvy č. 3-12-2015. Daniel Majerníček    
Detail 01-01-2016 Zmluva Dodávateľská 8. 1. 2016 Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2016 Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail 02-01-2016 Zmluva Dodávateľská 8. 1. 2016 Záväzok PDS pripojiť žiadateľa Obec Ľubotín do distribučnej sústavy ... Východoslovenská distribučná, a. s,    
Detail 9-10-2015 Zmluva Iná 30. 12. 2015 Spolupráca pri zabezpečovaní marketingových aktivít pre SPP. Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   1 080,00 EUR 
Detail 3-11-2015 Zmluva Nájomná 30. 12. 2015 Prenájom reklamnej plochy pre projekt: "Realizácia optických sietí". Združenie FG - ADH 44876181   
Detail 5-11-2015 Zmluva Iná 30. 12. 2015 Záväzok Obce Ľubotín uzatvoriť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení nakladania s dopadmi z... NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail 4-12-2015 a 5-12-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Prílohy č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307638C2015 Východoslovenská distribučná, a. s, 36599361   
Detail 6-12-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy (Zmluva o pripojení č. 24ZVS0000719985Q) Východoslovenská distribučná, a. s,    
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia