Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 5-10-2015 Zmluva Dotačná 3. 11. 2015 Úprava práv a povinností pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 2-10-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Zmena platnosti Zmluvy o pripojení k Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail 3-10-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Zmeny v súlade s ČL. VII. bod 2 Dohody č. 4-5-2015. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 4-9-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 5-9-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Úprava práv a povinností o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 1-10-15 Zmluva Dotačná 19. 10. 2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   715 012,63 EUR 
Detail 06/2015 Faktúra došlá 2. 10. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2015. Počet faktúr celkom: 40   136 343,72 EUR 
Detail 07/2015 Faktúra došlá 2. 10. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2015. Počet faktúr celkom: 23   11 950,26 EUR 
Detail 08/2015 Faktúra došlá 2. 10. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2015. Počet faktúr celkom: 24   12 898,85 EUR 
Detail 3-9-2015 Zmluva Iná 21. 9. 2015 Zabezpečenie verejného obstarávania na nákup elektrickej energie. Združenie miest a obcí Spiša   200,00 EUR 
Detail 1-9-2015 Zmluva Iná 17. 9. 2015 Dohoda o partnerskej spolupráci obcí Ľubotín - Dubovica - Muszyna. Mesto Muszyna    
Detail DZ221201202050101 Zmluva Dotačná 11. 9. 2015 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   238 750,58 EUR 
Detail 10-8-2015 Zmluva - dodatok 7. 9. 2015 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 080-2046.811. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 1-8-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce SLOVDACH, s.r.o.   199 944,98 EUR 
Detail 7-8-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2015 Kúpa posilňovacieho stroja. Martin Vargovčík   270,00 EUR 
Detail 8-8-2015 Zmluva Poistná 7. 8. 2015 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 080-2046.811 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 9-8-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 8. 2015 Poskytovanie odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní. LASACHI, s.r.o.    
Detail 2-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka interiérového vybavenia. AutoCont SK a.s. 36 396 222  21 865,20 EUR 
Detail 3-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka vnútorného vybavenia. MicroSpin s.r.o. 45572577  5 256,00 EUR 
Detail 4-8-2015 Zmluva Dodávateľská 5. 8. 2015 Projekt: Komunitné centrum Ľubotín - dodávka IKT vybavenia. MicroSpin s.r.o.   4 424,40 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia