Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 11-10-2015 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Dovybavenie telocvične - tovary. PESMENPOL spol. s r.o.   3 986,99 EUR 
Detail 4-11-2015 Zmluva Poistná 23. 12. 2015 Poistná zmuva č. 080-2046.811 v znení dodatku č. 5 - poistenie obecného majetku. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 2-12-2015 Zmluva Poistná 17. 12. 2015 Poistenie objektu a vybavenia Komunitného centra v Ľubotíne. Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 7-10-2015 Zmluva Poistná 16. 12. 2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Šanca na zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 8-10-2015 Zmluva Poistná 16. 12. 2015 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 3-12-2015 Zmluva Iná 16. 12. 2015 Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Ľubotín. Daniel Majerníček   483,00 EUR 
Detail 01-12-2015 Zmluva Úverová 3. 12. 2015 Úver na spolufinancovanie nákladov projektov "Rozšírenie objektu špecializovaných učební... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 2-11-2015 Zmluva Dodávateľská 18. 11. 2015 Komunitné centrum v Ľubotíne - stavebné práce vyvolané zmenou osadenia objektu KC. SLOVDACH, s.r.o.   17 350,88 EUR 
Detail 1-11-2015 Zmluva Dodávateľská 12. 11. 2015 Zhotovenie stavebného diela: „Obklad telocvične – práce“ na stavbe telocvične základnej... Drevoint Pavol Mlynarčík 17115281  11 520,00 EUR 
Detail 11-08-2015 Zmluva Dodávateľská 11. 11. 2015 Stavebný dozor na stavbe: "Komunitné centrum v Ľubotíne" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   984,00 EUR 
Detail 09/2015 Faktúra došlá 11. 11. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2015. Počet faktúr celkom: 18   25 183,02 EUR 
Detail 10/2015 Faktúra došlá 11. 11. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. Počet faktúr celkom: 40   796 999,45 EUR 
Detail 6-10-2015 Zmluva Iná 4. 11. 2015 Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. Obec Jakubany    
Detail 5-10-2015 Zmluva Dotačná 3. 11. 2015 Úprava práv a povinností pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 2-10-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Zmena platnosti Zmluvy o pripojení k Informačnému systému DCOM. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)    
Detail 3-10-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Zmeny v súlade s ČL. VII. bod 2 Dohody č. 4-5-2015. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 4-9-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Podmienky zabezpečenia dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 5-9-2015 Zmluva Dotačná 22. 10. 2015 Úprava práv a povinností o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 1-10-15 Zmluva Dotačná 19. 10. 2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   715 012,63 EUR 
Detail 06/2015 Faktúra došlá 2. 10. 2015 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2015. Počet faktúr celkom: 40   136 343,72 EUR 
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia