Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 05-11-2017 Zmluva Nájomná 28. 11. 2017 Prenájom priestorov v objekte zdravotného strediska na prevádzku ambulancie všeobecného... Medkan, s.r.o. 36513962   
Detail 02-11-2017 Zmluva Dodávateľská 27. 11. 2017 Stavebné práce: "Budovanie vstupných prvkov drobnej infraštruktúry". DREVO-MATT, s.r.o. 44062966  23 114,61 EUR 
Detail 04-11-2017 Zmluva Dotačná 27. 11. 2017 Zmeny v dôsledku zmien v zákone 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia    
Detail 01-11-2017 Zmluva Dodávateľská 14. 11. 2017 Výkon stavebného dozoru pre projekt: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX   1 224,00 EUR 
Detail 08/2017 Faktúra došlá 14. 11. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2017 Počet faktúr celkom: 33   11 705,68 EUR 
Detail 09/2017 Faktúra došlá 14. 11. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 Počet faktúr celkom: 24   11 992,28 EUR 
Detail 09/2017 Faktúra došlá 14. 11. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2017 Počet faktúr celkom: 30   10 125,82 EUR 
Detail 05-10-2017 Zmluva Dotačná 2. 11. 2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačných činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 11-07-2017 Zmluva Nájomná 26. 10. 2017 Prenájom plochy na reklamné účely. LASACHI, s.r.o. 46545727  100,00 EUR 
Detail 12-07-2017 Zmluva Dotačná 26. 10. 2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu. Fond na podporu umenia 42418933  1 000,00 EUR 
Detail 13-07-2017 Zmluva Dotačná 26. 10. 2017 Poskytnutie finančných prostriedkov na skvalitnenie interiérového vybavenia pre používateľov... Fond na podporu umenia   1 500,00 EUR 
Detail 10-07-2017 Zmluva Dodávateľská 13. 10. 2017 Vypracovanie ŽoNFP v rámci projektu: "Zapojenie osady Hliník do separovaného zberu v obci... KaPe Invest s.r.o.   1 600,00 EUR 
Detail 03-10-2017 Zmluva 11. 10. 2017 Stavebné práce s názvom: "Rozšírenie vodovodu do osady Hliník". ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   79 028,98 EUR 
Detail 02-10-2017 Zmluva Dodávateľská 10. 10. 2017 Mení a dopĺňa Zmluvu č. 6300143424 zo dňa 27.07.2009. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail 06-06-2017 Zmluva Nájomná 29. 9. 2017 Zmeny čl. I a č. IV. bod 1) a bod 2) pôvodnej Zmluvy zo d dňa 21.6.2016 v znení dodatku č. 1. Spišská katolícka charita    
Detail 04-06-2017 Zmluva Iná 26. 9. 2017 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom. Ing. Ján Knapík    
Detail 01-09-2017 Zmluva Dodávateľská 20. 9. 2017 Účinkovanie na kultúrnom podujatí "MAGNIFICAT 2017". Matúš Plavnický   300,00 EUR 
Detail 05/217 Faktúra došlá 13. 9. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. Počet faktúr celkom: 26   23 117,41 EUR 
Detail 06/2017 Faktúra došlá 13. 9. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2017. Počet faktúr celkom: 25   9 630,11 EUR 
Detail 07/2017 Faktúra došlá 13. 9. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2017. Počet faktúr celkom: 38   76 829,45 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia