Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 07-08-2017 Zmluva Poistná 11. 9. 2017 Úrazové poistenie 20 osôb. UNIQA, poisťovňa a. s.   7,41 EUR 
Detail 05-08-2017 Zmluva Dotačná 4. 9. 2017 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  105 990,27 EUR 
Detail 06-08-2017 Zmluva Poistná 30. 8. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 09-07-2017 Zmluva Nájomná 24. 8. 2017 Prenájom plochy k reklamným účelom. Elixír s.r.o.   100,00 EUR 
Detail 04-08-2017 Zmluva Dotačná 22. 8. 2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou malých obecných... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 08-06-2017 Zmluva Iná 22. 8. 2017 Udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa § 19 ods. 4 písm. f) Autorského zákona. SOZA    
Detail 01-08-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 02-12-2016) a vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 07-06-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Otvorenie a vedenie bežného účtu v súvislosti s dotáciami zo štátneho rozpočtu. Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 02-08-2017 Zmluva Iná 21. 8. 2017 Transformácia pôvodnej Zmluvy o bežnom účte (č. 07/06/201) vedenie bežného účtu pre... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 03-08-2017 Zmluva Úverová 21. 8. 2017 Poskytnutie úveru na spolufinancovanie nákladov projektu: Rozšírenie separovaného zberu ... a... Všeobecná úverová banka, a.s.    
Detail 06-07-2017 Zmluva Nájomná 11. 8. 2017 Prenájom reklamnej plochy. Stavebniny Dušan Kolcun   50,00 EUR 
Detail 07-07-2017 Zmluva Nájomná 11. 8. 2017 Prenájom plochy na umiestnenie reklamného bannera. O. S. V. O. comp, a. s.   150,00 EUR 
Detail 08-07-2017 Zmluva Dotačná 11. 8. 2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Prešovský samosprávny kraj   1 000,00 EUR 
Detail 04-07-2017 Zmluva Poistná 3. 8. 2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 05-07-2017 Zmluva Poistná 3. 8. 2017 Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ... KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 02-07-2017 Zmluva Dotačná 1. 8. 2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03-07-2017 Zmluva Dotačná 1. 8. 2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 05-06-2017 Zmluva Nájomná 1. 8. 2017 Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. Mgr. Michal Dic    
Detail 01-07-2017 Zmluva Dodávateľská 28. 7. 2017 Zabezpečenie vykonania umeleckého koncertu Výkonným umelcom - Cesleste Buckingham. Buckingham Entertainment Group s.r.o. 45288992  600,00 EUR 
Detail 03-06-2017 Zmluva Dotačná 10. 7. 2017 Zmeny v súlade s čl. VII. ods. 1 pôvodnej dohody zo dňa 22.05.2017. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia