Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1/2017 Zmluva Dotačná 30. 6. 2017 Zmeny v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 a 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky    
Detail 01-05-2017 Zmluva Dodávateľská 23. 6. 2017 Stavebný dozor počas realizácie stavby "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín" Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  594,00 EUR 
Detail 01-06-2017 Zmluva Dodávateľská 12. 6. 2017 Zmena pôvodného programu služieb Účastníka na program Happy XL NAJ. Slovak Telekom a. s.    
Detail 03-05-2017 Zmluva Dotačná 2. 6. 2017 Úprava podmienok poskytnutia finančných príspevkov na zapracovanie a prax u zamestnávateľa. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa   15 862,60 EUR 
Detail 07-05-2017 Zmluva Dotačná 2. 6. 2017 Stanovenie podmienok pri poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného... Prešovský samosprávny kraj   44 001,40 EUR 
Detail 04-05-2017 Zmluva Iná 1. 6. 2017 Využívanie elektronických služieb poisťovne UNION. Union zdravotná poisťovňa, a. s. 36284831  0,00  
Detail 05-05-2017 Zmluva Iná 1. 6. 2017 Poskytovanie elektronických služieb v oblasti bankových produktov. Slovenská sporiteľňa, a. s. 00153653   
Detail 06-05-2017 Zmluva Poistná 1. 6. 2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   60,00 EUR 
Detail 04-03-2017 Zmluva Dodávateľská 22. 5. 2017 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt: "Zefektívnenie prevádzky budovy... LEDAS, s.r.o.   825,00 EUR 
Detail 02-05-2017 Zmluva Dodávateľská 22. 5. 2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Budovanie a modernizácia odborných učební... STAVARCH, s.r.o.   940,00 EUR 
Detail 03-04-2017 Zmluva Poistná 19. 5. 2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail 04-04-2017 Zmluva Poistná 19. 5. 2017 Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   8,00 EUR 
Detail 03/2017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2017. Počet faktúr celkom: 41   27 582,05 EUR 
Detail 04/2017 Faktúra došlá 12. 5. 2017 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. Počet faktúr celkom: 22   12 172,25 EUR 
Detail 02-04-2017 Zmluva Dotačná 3. 5. 2017 Podmienky poskytnutia príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 01-04-2017 Zmluva Iná 28. 4. 2017 Budúca zmluva o zriadení vecného bremena na pozemok, pre zriadenie podzemného elektrického... Východoslovenská distribučná a. s.   0,00  
Detail 05-02-2017 Zmluva Dotačná 3. 4. 2017 Podmienky implementácie projektu: "Škola otvorená všetkým". Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 08-02-2017 Zmluva Dotačná 23. 3. 2017 Úprava článkov I., II., III., IV., a VI. pôvodnej Dohody. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 06-02-2017 Zmluva Dotačná 21. 3. 2017 Podmienky implementácie projektu: Škola otvorená všetkým" realizovaného v podmienkach ZŠ s... Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail 03-03-2017 Zmluva Dodávateľská 21. 3. 2017 Farebné multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub C308. Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319  3 518,40 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia