Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 03-05-2016 Zmluva Iná 24. 5. 2016 Zmena ustanovení čl.I Kúpnej zmluve na pozemok č. 01-04-2016. Pavol Diňa    
Detail 04-05-2016 Zmluva Iná 24. 5. 2016 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 02-02-2016 Implementačná agentútra MPSVaR    
Detail 07-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 08-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 09-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie znevýhodneného uchdázača o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 10-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 11-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 12-04-2016 Zmluva Poistná 24. 5. 2016 Dohoda 16-38-50J-12 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 03-04-2016 Zmluva Dodávateľská 9. 5. 2016 Projektová dokumentácia - Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v... LAKATA s.r.o. 44553501   
Detail 06-04-2016 Zmluva Dotačná 9. 5. 2016 Úprav práv a povinností pri poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail 04-04-2016 Zmluva Iná 25. 4. 2016 Darovanie osobného motorového vozidla Peugeot 206. Krajská prokuratúra Banská Bystrica    
Detail 05-04-2016 Zmluva Poistná 25. 4. 2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group   92,00 EUR 
Detail 01-04-2016 Zmluva Iná 11. 4. 2016 Prevod vlastníckeho práva k parcele č. 755/122 na základe kúpnej zmluvy. Pavol Diňa   508,20 EUR 
Detail 02-04-2016 Zmluva Iná 11. 4. 2016 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov na... SLOVGRAM 17310598   
Detail 09-03-2016 Zmluva Poistná 4. 4. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group    
Detail 10-03-2016 Zmluva Poistná 4. 4. 2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačných prác. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 595 545   
Detail 11-03-2016 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2016 Poskytovanie verejných služieb v oblasti telekomunikácie. Slovak Telekom a. s. 35756469   
Detail 07-03-2016 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2016 Zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia ústredného vykurovania - 1. NP zdravotné... Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  21 034,30 EUR 
Detail 08-03-2016 Zmluva Iná 23. 3. 2016 Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky: "Deň narcisov 2016" Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219   
Detail 05-03-2016 Zmluva Dodávateľská 23. 3. 2016 Aktualizácia projektovej dokumentácie "ČOV Ľubotín". Ing. Richard Soporský   21 408,00 EUR 
Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia