Ďeň narcisov

Finančná zbierka pod gesciou Ligy proti rakovine SR v duchu hesla: "Prijmite kvietok nádeje"