Krízový plán COVID-19

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti s nebezpečenstvom šírenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom.