Reflexné prvky v obci

Od 01. januára 2014 je účinná Novela cestného zákona, ktorá hovorí o viacerých nových povinnostiach pre vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorými sú aj chodci.

K stiahnutiu