Oznam o výberovom konaní

Obec Ľubotín, vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC a jedno pracovné miesto pracovníka KC.