PHSR PSK 2014-2020

Obec Ľubotín zverejňuje Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020. Text dokumentu je zverejnený na - https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovskeho-samospravneho-kra-1

K stiahnutiu