Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky

Posun termínu asistovaného sčítania Ak sa obyvateľ nemôže, alebo nevie sčítať sám, alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent, alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.