Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Obec Ľubotín zverejňuje Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2016– 2020. Text dokumentu je zverejnený na - http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy