Správa o hodnotení strategického dokumentu

Vážení občania, Obec Ľubotín zverejňuje Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020. Text je zverejnený na Enviroportáli http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-rius-presovskeho-samosprávneho

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy