Zápis detí do školy

O Z N Á M E N I E o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2020 / 2021