Zmeny v separovaní odpadov

Nový systém separovania odpadov z domácnosti a Harmonogram na rok 2019.