Dodatok č. 05-06-2022

Typ: Dotačná
Číslo: 05-06-2022    
Predmet : Zmeny v zmysle Čl. I., body 1. - 10.  
Partner: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Poznámka: Dodatok č. 01. zverejnený v CRZ 04.07.2022.
Link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6647986/
Dátum zverejnenia: 3.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 17.6.2022 
Dátum účinnosti: 5.7.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 444 490,80 EUR 
  05-06-2022 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003222 zo dňa 11.12.2019_scan, Veľkosť: 265.73 kB
  05-06-2022 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP, č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003222_text s prílohami, Veľkosť: 1.74 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu Projektu: "Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne".

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka