Dodatok č. 01-07-2022

Typ: Dotačná
Číslo: 01-07-2022     
Predmet : Zmeny v zmysle Čl. 2. 
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Poznámka: Dodatok č. 3 zverejnený v CRZ 29.07.2022
Link: https://www.crz.gov.sk/6734568-sk/20912022/
Dátum zverejnenia: 3.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2022 
Dátum účinnosti: 30.7.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 149 501,78 EUR 
  01-07-2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I939-222-13 zo dňa 25.9.2019_scan, Veľkosť: 1.85 MB
  01-07-2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021I939-222-13 zo dňa 25.9.2019_text a prílohy, Veľkosť: 1.3 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava podmienok poskytnutia NFP na realizáciu projektu: Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka