Zmluva č. 02-07-2022

Typ: Dotačná
Číslo: 02-07-2022    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP realizáciu aktivít Projektu: "Rozšírenie kanalizácie v Ľubotíne do rómskej osady Hliník" 
Partner: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Poznámka: Zmluva bola zverejnená v CRZ 20.07.2022.
Link: https://crz.gov.sk/zmluva/6704575/
Dátum zverejnenia: 3.8.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2022 
Dátum účinnosti: 21.7.2022 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 547 106,04 EUR 
  02-07-2022 Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004790_scan, Veľkosť: 1.66 MB
  02-07-2022 Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004790_text s prílohami, Veľkosť: 2.27 MB
Previazané dokumenty:
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka