Zmluva č. 01-09-2022

Typ: Dotačná
Číslo: 01-09-2022    
Predmet : V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí príspevku, Predmet podpory v časti 4. AKTIVITA PROJEKTU sa mení dĺžka, začiatok aj ukončenie realizácie projektu. 
Partner: MAS „Horný Šariš – Minčol“
IČO: 42420245
Adresa: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Poznámka: Dodatok je zo strany MAS zverejnený v CRZ - link: https://www.crz.gov.sk/6848358-sk/irop-clld-p788-d2-512-003-001/
Dátum zverejnenia: 8.9.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 8.9.2022 
Dátum účinnosti: 9.9.2022 
Platnosť do:  
  01-09-2022 Dodatok č. 2 ku Zmluve o NFP č. IROP-CLLD-P788-512-003-001 zo dňa 29.7.2021, Veľkosť: 184.68 kB
Previazané dokumenty:
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka