Dodatok č. 04-10-2022

Typ: Dodávateľská
Číslo: 04-10-2022    
Predmet : Mení sa znenie pôvodnej Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. IV, bod 4.2 
Partner: DANOVA SK s.r.o.
IČO: 47 427 761
Adresa: Ovocinárska 2165/25, 083 01 Sabinov
Poznámka: Dodatok nadobudne účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia, po naplnení odkladacej podmienky podľa bodu 4.2.
Dátum zverejnenia: 14.10.2022 
Dátum uzavretia zmluvy: 13.10.2022 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 665 191,61 EUR 
  04-10-2022- Dodatok č. 2 k ZoD_Zvýšenie kapacity MŠ v Ľubotíne, Veľkosť: 86.26 kB
  Príloha_ Rozpočet, Veľkosť: 3.44 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne“

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka