Dodatok č. 1

Typ:
Číslo:
Predmet : Zmena textu Prílohy : "Všeobecné obchodné podmienky pre úvery"  
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.10.2012 
Dátum účinnosti: 5.10.2012 
Deň podpisu: 20.9.2012 
Platnosť od: 20.9.2012 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 958-2011-UZ, Veľkosť: 325.02 kB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, Veľkosť: 3.88 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o termínovanom úvere