Zmluva č. 03/KaHR

Typ: - dodatok
Číslo: 03/KaHR 
Predmet : Zmena Predmetu podpory hlavnej zmluvy. 
Partner: Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO: 00002108
Adresa: Bajkalská 27, Bratislava
Dátum zverejnenia: 26.10.2012 
Dátum účinnosti: 27.10.2012 
Deň podpisu: 23.10.2012 
Platnosť od: 23.10.2012 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, Veľkosť: 1.4 MB
Previazané dokumenty: