Zmluva č. ZmluveoNFP

Typ: Iná
Číslo: ZmluveoNFP  
Predmet : Príloha k Zmluve o NFP pre Projekt : ZŠ s MŠ Ľubotín zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ z roku 2009 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 8.3.2013 
Dátum účinnosti: 9.3.2013 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  Všeobecné informácie o projekte, Veľkosť: 1.33 MB
Previazané dokumenty: