Dodatok č. 1

Typ: - dodatok
Číslo:
Predmet : k Úverovej zmluve č. 35756-2009 zo dňa 10.12.2009ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy. 
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IČO: 00 682 420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 2.5.2011 
Dátum účinnosti: 3.5.2011 
Deň podpisu: 31.3.2011 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  Dodatok č. 1 k ÚZ k č. 35756-2009, Veľkosť: 126.08 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta vyplývajúcich z projektu s názvom ZŠ a MŠ Ľubotín – zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ.