Zmluva č. 35748-2009

Typ: Úverová
Číslo: 35748-2009    
Predmet : Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta vyplývajúcich z projektu s názvom ZŠ a MŠ Ľubotín – zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IČO: 00 682 420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.5.2011 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Úverová zmluva č. 35748-2009, Veľkosť: 201.97 kB
  Dohoda k blankozmenke č. 35748-2009, Veľkosť: 134.12 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy.

Dodatok: k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2010, ktorým sa mení a dopĺňa úverová zmluva.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka