Dodatok č. 1

Typ: - dodatok
Číslo:
Predmet : k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009, ktorým sa upravuje znenie úverovej zmluvy.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IČO: 00 682 420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.5.2011 
Dátum účinnosti: 5.5.2011 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  Dodatok č. 1 k ÚZ č. 35748-2009, Veľkosť: 130.38 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta vyplývajúcich z projektu s názvom ZŠ a MŠ Ľubotín – zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ.