Dodatok č. 2

Typ: - dodatok
Číslo: 2    
Predmet : k Úverovej zmluve č. 35748-2009 uzavretej dňa 10.12.2009
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.09.2010, ktorým sa mení a dopĺňa úverová zmluva.
 
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
IČO: 00 682 420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.5.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 25.3.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 21.12.2011 
  Dodatok č. 2 k ÚZ č. 35748-2009, Veľkosť: 131.28 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Poskytnutie úveru na financovanie oprávnených a neoprávnených nákladov klienta vyplývajúcich z projektu s názvom ZŠ a MŠ Ľubotín – zníženie energetickej náročnosti a nadstavba ZŠ.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka