Zmluva č. Z2214012068301

Typ: Dotačná
Číslo: Z2214012068301 
Predmet : Úprava podmienok pri poskytnutí NFP na implementáciu projektu: Objektové prepojenie osady Hliník s centrom obce Ľubotín. 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 28.3.2014 
Dátum účinnosti: 29.3.2014 
Deň podpisu: 21.3.2014 
Platnosť od: 21.3.2014 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 288 168,50 EUR 
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - č. Z2214012068301, Veľkosť: 1.14 MB
  Zmluva o poskytnutí NFP - Z2214012068301 - text z CRZ, Veľkosť: 2.37 MB
  Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky, Veľkosť: 9.42 MB
  Príloha č. 2 Predmet podpory, Veľkosť: 465.45 kB
  Príloha č. 3 podpisový vzor, Veľkosť: 128.27 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Mení a dopĺňa Zmluvu o poskytnutí NFP - po kontrole a schválení postupov verejného obstarávania.