Zmluva č. 265-2014-UZ

Typ: Úverová
Číslo: 265-2014-UZ    
Predmet : Termínovaný úver na financovanie oprávnených nákladov projektu “Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ č. WTSL.02.02.00-84-252/10 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 2.4.2014 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2014 
Dátum účinnosti: 28.3.2014 
Platnosť do:  
  Zmluva o termínovanom úvere č. 265-2014-UZ, Veľkosť: 103.4 kB
  Špecifické podmienky úveru - ku ZoÚ č. 265-2014-UZ, Veľkosť: 168.9 kB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery - ku ZoÚ č. 265-2014-UZ, Veľkosť: 362.38 kB
  Zmluva o termínovanom úvere č. 265-2014-UZ - SCAN, Veľkosť: 419.53 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 419-2014-D-SCAN, Veľkosť: 447.29 kB
  Zmluva čís. 455-2014-ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu -SCAN, Veľkosť: 625.36 kB
Previazané dokumenty:
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka