Zmluva č. 254-2014-UZ

Typ: Úverová
Číslo: 254-2014-UZ    
Predmet : Termínovaný úver na financovanie nákladov projektu “Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ č. WTSL.02.02.00-84-252/10, súvisiacich s financovaním prístavby kuchyne, spevnených plôch k polyfunkčnému centru, obecného osvetlenia, sadových úprav a altánkov v areáli polyfunkčného centra. 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO: 31320155
Adresa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dátum zverejnenia: 2.4.2014 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2014 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  Zmluva o termínovanom úvere č. 254-2014-UZ, Veľkosť: 103.4 kB
  Špecifické podmienky úveru - ku ZoÚ č. 254-2014-UZ, Veľkosť: 168.9 kB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery - ku ZoÚ č. 254-2014-UZ, Veľkosť: 362.38 kB
  Zmluva o termínovanom úvere č. 254-2014-UZ - SCAN, Veľkosť: 432.63 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 429-2014-D - SCAN, Veľkosť: 437.42 kB
Previazané dokumenty:
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka