Zmluva č. D3 k Z38-2009

Typ: - dodatok
Číslo: D3 k Z38-2009    
Predmet : Zrušenie Dodatku č. 2 k zmluve o dielo a vyčíslenie hodnoty DPH a ceny za vyhotovenie diela s DPH (20%) platnou v čase uzatvorenia Dodatku č. 3. 
Partner: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO: 36 168 335
Adresa: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 8.4.2014 
Dátum uzavretia zmluvy: 8.4.2014 
Dátum účinnosti: 8.4.2014 
Platnosť do: 30.6.2014 
  Dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele č. 38-2009 - text, Veľkosť: 148.47 kB
  Dodatok č. 3 k zmluve o stavebnom diele č. 38-2009 - scan, Veľkosť: 303.87 kB
  Polyf. centrum Ľubotín - dodatok č. 3 - rozpočet, Veľkosť: 8.45 MB
Previazané dokumenty:
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka