Zmluva č. 04-10-2014

Typ: Dodávateľská
Číslo: 04-10-2014 
Predmet : Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ 
Partner: CESTY MOSTY, s.r.o.
IČO: 47 590 807
Adresa: Popradská 64J, 040 11 Košice
Dátum zverejnenia: 14.10.2014 
Dátum účinnosti: 15.10.2014 
Deň podpisu: 13.10.2014 
Platnosť od: 13.10.2014 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 35 760,00 EUR 
  ZoD č. 04-10-2014 - rekonštr. chodníka I-68 - text, Veľkosť: 241.28 kB
  Príloha k ZoD č. 04-10-2014 - text - rekap. rozpočtu, Veľkosť: 254.47 kB
  Príloha k ZoD č. 04-10-2014 - text - rozpočet, Veľkosť: 383.27 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Realizácia prác naviac a s tým súvisiaca zmena ceny.