Dodatok č. 4

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Dohoda o pokračovaní realizácie časti stavebného diela (Polyfunkčné centrum Ľubotín), v rozsahu podľa rozpočtu. 
Partner: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO: 36 168 335
Adresa: Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 19.12.2014 
Dátum účinnosti: 20.12.2014 
Deň podpisu: 2.10.2014 
Platnosť od: 2.10.2014 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 65 980,00 EUR 
  Dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele č. 38-2009 - text, Veľkosť: 148.87 kB
  Dodatok č. 4 k zmluve o stavebnom diele č. 38-2009 - scan, Veľkosť: 270.33 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmena ceny diela vo väzbe na zmneu DPH.