Zmluva č. Z2211012082001

Typ: Dotačná
Číslo: Z2211012082001    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu: "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a voľnočasové aktivity". 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Poznámka: Táto zmluva bola zverejnená v CRZ dňa 13.02.2015.
Dátum zverejnenia: 24.2.2015 
Dátum uzavretia zmluvy: 11.2.2015 
Dátum účinnosti: 11.2.2015 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 714 795,20 EUR 
  Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2211012082001 - text z CRZ, Veľkosť: 1.72 MB
  Zmluva o poskytnutí NFP č. zmluvy Z2211012082001 - scan č. 3-01-2015, Veľkosť: 3.17 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP.

  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka