Zmluva č. 6-7-2015

Typ: - dodatok
Číslo: 6-7-2015 
Predmet : Aktualizuje podmienky Zmluvy o stavebnom diele č. 10/2010 zo dňa 25.06.2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne - 2. etapa“. 
Partner: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
IČO: 36168335
Adresa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 10.7.2015 
Dátum účinnosti: 11.7.2015 
Deň podpisu: 9.7.2015 
Platnosť od: 9.7.2015 
Platnosť do:  
  6-7-2015 Dodatok č. 2 k ZoD (prístavba objektov) - č. 10-2010 - text, Veľkosť: 150.61 kB
  6-7-2015 Dodatok č. 2 k ZoD (prístavba objektov) - č. 10-2010 - scan, Veľkosť: 1.38 MB
Previazané dokumenty: