Zmluva č. 5-10-2015

Typ: Dotačná
Číslo: 5-10-2015 
Predmet : Úprava práv a povinností pri poskytovaní fin. príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta ...  
Partner: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 3.11.2015 
Dátum účinnosti: 4.11.2015 
Deň podpisu: 30.10.2015 
Platnosť od: 30.10.2015 
Platnosť do:  
  5-10-2015 Dohoda č. 14-2015-§54-ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku, Veľkosť: 5.59 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena a doplnenie Čl. I., II., III., a V. pôvodnej Dohody.