Zmluva č. 01-12-2015

Typ: Úverová
Číslo: 01-12-2015 
Predmet : Úver na spolufinancovanie nákladov projektov "Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín ..." a "Komunitné centrum v Ľubotíne". 
Partner: Všeobecná úverová banka, a.s.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 3.12.2015 
Dátum účinnosti: 4.12.2015 
Deň podpisu: 2.12.2015 
Platnosť od: 2.12.2015 
Platnosť do:  
  1-12-2015 Zmluva o termínovanom úvere č. 1396-2015-UZ, Veľkosť: 1.91 MB
  Všeobecné obchodné podmienky pre úvery, Veľkosť: 355.89 kB
  Špecifické podmienky úveru, Veľkosť: 178.63 kB
  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2069-2015-D, Veľkosť: 2.16 MB
  Odkladacie podmienky+Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov, Veľkosť: 913.58 kB
Previazané dokumenty: