Zmluva č. 07-07-2016

Typ: Poistná
Číslo: 07-07-2016    
Predmet : Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti. 
Partner: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
IČO: 31 595 545
Adresa: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Poznámka: Účinnosť tejto zmluvy je daná v časti "Zmluvné dojednania" bod. 1.
Dátum zverejnenia: 5.8.2016 
Dátum účinnosti: 6.8.2016 
Deň podpisu: 1.7.2016 
Platnosť od: 1.7.2016 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 13,00 EUR 
  07-07-2016 Poistná zmluva, Veľkosť: 3.49 MB
Previazané dokumenty: