Zmluva č. 05-08-2017

Typ: Dotačná
Číslo: 05-08-2017 
Predmet : Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi zmluvnými stranami pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít Projektu: "Rozšírenie vodovodu v Ľubotíne do osady Hliník". 
Partner: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.9.2017 
Dátum účinnosti: 5.9.2017 
Deň podpisu: 17.8.2017 
Platnosť od: 17.8.2017 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 105 990,27 EUR 
  Zmluva o poskytnutí­ nenávratného finančného príspevku - text, Veľkosť: 2.19 MB
  05-08-2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - scan, Veľkosť: 1.17 MB
  Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - scan, Veľkosť: 4.09 MB
  Príloha č. 2-5 Zmluvy o poskytnutí NFP - scan, Veľkosť: 1.58 MB
Previazané dokumenty: