Dodatok č. 06-06-2017

Typ: Nájomná
Číslo: 06-06-2017 
Predmet : Zmeny čl. I a č. IV. bod 1) a bod 2) pôvodnej Zmluvy zo d dňa 21.6.2016 v znení dodatku č. 1.  
Partner: Spišská katolícka charita
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 29.9.2017 
Dátum účinnosti: 30.9.2017 
Deň podpisu: 30.6.2017 
Platnosť od: 30.6.2017 
Platnosť do:  
  06-06-2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 06-06-2016, Veľkosť: 97.94 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Nájom nebytových priestorov na prevádzku denného stacionára.