Dodatok č. 06-11-2017

Typ: Dotačná
Číslo: 06-11-2017 
Predmet : Zmena Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v dôsledku zmeny zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia. 
Partner: Fond na podporu umenia
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 30.11.2017 
Dátum účinnosti: 1.12.2017 
Deň podpisu: 9.11.2017 
Platnosť od: 9.11.2017 
Platnosť do:  
  06-11-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostr, Veľkosť: 2.54 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu.