Zmluva č. 08-11-2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 08-11-2017 
Predmet : Odvoz, zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov (oleje, kaly z odlučovačov olejov).  
Partner: Marius Pedersen, a. s.
IČO: 34115901
Adresa: Opatovská 1735, 911 01 Trenčin
Dátum zverejnenia: 30.11.2017 
Dátum účinnosti: 1.12.2017 
Deň podpisu: 30.11.2017 
Platnosť od: 30.11.2017 
Platnosť do:  
  08-11-2017 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi, Veľkosť: 243.35 kB
Previazané dokumenty: