Dodatok č. 06-12-2017

Typ: Iná
Číslo: 06-12-2017 
Predmet : Zmena predmetu a ceny pôvodnej zmluvy.  
Partner: Ing. Mgr. Vadinová Hedviga
IČO: 31290205
Adresa: Prostejovská 103, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 22.12.2017 
Dátum účinnosti: 23.12.2017 
Deň podpisu: 12.12.2017 
Platnosť od: 12.12.2017 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2 000,00 EUR 
  06-12-2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone audítorskej činnosti, Veľkosť: 45.22 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Overenie /audit/ individuálnej účtovnej závierky obce za účtovné obdobie kalendárneho roka 2015.